Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

do Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:/StarostwoPwB/SkrytkaESP


W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).  

II. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Interesantów przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB;

b) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;

c) płyta CD/DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.  Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania via ESP.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (-jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

 

Akceptowane i stosowane struktury dokumentów elektronicznych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Starostwo Powiatowe w Białymstoku akceptuje następujące struktury dokumentów elektronicznych: 

PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE I SZYFRUJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI UŻYWANYMI DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Lp.

 

Nazwa skrócona protokołu oraz jego wersja

 

 

Oryginalna pełna nazwa protokołu

 

 

Opis protokołu

 

 

Organizacja określająca normę lub standard

 

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

 

1

2

3

4

5

6

1.

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

1.1

IP

wersja 4

 Internet Protocol

Protokół komunikacyjny dla Internetu

IETF

RFC 0791

1.2

TCP

 

Transmission Control Protocol

 

Strumieniowy protokół komunikacyjny

IETF

 RFC 0793

1.3

HTTP

wersja 1.1

Hypertext Transfer Protocol

Protokół komunikacyjny sieci WWW

IETF

 RFC 2616

2.

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi prowadzonej w formie komunikacji pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

2.1

SMTP/MIME

Simple Mail Transfer Protocol/ Multi-Purpose Internet Mail Extensions

Protokoły komunikacyjne wysyłania poczty elektronicznej

IETF

 

RFC 2045

RFC 2046

RFC 2047

RFC 2048

RFC 2049

RFC 2231

RFC 2646

RFC 2821

RFC 2822

RFC 3023

3.

Do szyfrowania wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

3.1

SSL

wersja 3/TLS

Secure Sockets Layer / Transport Layer Security

Protokół szyfrujący dla sieci WWW

IETF

RFC 2246

 

3.2

S/MIME

wersja 3

Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions

Protokół szyfrujący dla poczty elektronicznej

IETF

 

 RFC 2631

RFC 2632

RFC 2633

RFC 3369

4.

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi w zakresie innych usług sieciowych stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

4.1

DNS

 

Domain Name System

 

Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za odnajdywanie, informacji o adresach IP

IETF

RFC 1035

4.2

 

FTP

 

File Transfer Protocol

Protokół przesyłania plików

IETF

RFC 959

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Tomasz Budnik

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-01-2012

Data udostępnienia w BIP: 20-11-2008 00:00

Data modyfikacji informacji: 17-02-2023 10:04