URP Nr XLIII/404/10

UCHWAŁA Nr XLIII/404/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 25 marca 2010 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego      
 
                Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm., Nr 281, poz.2782; Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; Dz. U. z 2000r., Nr 6, poz.70; Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1601, Nr 220 poz.1600; Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335, Nr 42, poz.340, Nr 98, poz.817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
                Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na wydzierżawienie Gminie Zawady  na okres 7 lat nieruchomości położonej w obrębie Strękowa Góra, gmina Zawady, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 331/12 o powierzchni 0,32 ha stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, mającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 16575, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi nr CC 2007PL161PO002 pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 09:36

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 09:36