Uchwały podjęte na Sesji Nr XLIII

Sesja Nr XLIII z dnia 25 marca 2010 roku
Uchwała Nr XLIII/398/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.
Uchwała Nr XLIII/399/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr XLIII/400/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/167/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
Uchwała Nr XLIII/401/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
Uchwała Nr XLIII/402/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLIII/403/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLIII/404/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-04-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 08:57

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 08:57