URP Nr XLIII/400/10

UCHWAŁA Nr XLIII/400/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 marca 2010 roku
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/167/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi
 
                Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
               Uchyla się Uchwałę Nr XVI/167/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
 
§ 2
 
             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 09:16

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 09:16