URP Nr XLIII/398/10

Uchwała Nr XLIII/398/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 marca 2010 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania
Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2009 rok
 
                Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
                Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 09:07

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 09:07