28.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 28 kwietnia 2022 roku o godz.  1200  odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR mw Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2021 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2022 r.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2021 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2021 r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2021 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2021 rok.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Białystok, 20 kwietnia 2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-04-2022

Data udostępnienia w BIP: 20-04-2022 13:33

Data modyfikacji informacji: 20-04-2022 14:04