17.02.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

 

Informuję, iż 17 lutego 2022 roku o godz. 13:00 odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oznaczonego numerem porządkowym 6, zlokalizowanym w budynku położonym przy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, w trybie bezprzetargowym, na dalszy okres przekraczający 3 lata.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Turośń Kościelna.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Białystok, 8 luty 2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 08-02-2022 14:08

Data modyfikacji informacji: 08-02-2022 15:05