20.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

 

Informuję, iż 20 stycznia 2022 roku o godz.  13:00 odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Gminie Czarna Białostocka zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół
  w Czarnej Białostockiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Tykocina zarządzania drogą powiatową nr 1383B Saniki – Leśniki – droga krajowa nr 8.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Turośń Kościelna.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

                                             

                                             Podpisał:

                                          Zenon Żukowski

                                       Przewodniczący Rady

 

Białystok, 11 stycznia 2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2022 11:59

Data modyfikacji informacji: 14-01-2022 20:08