20.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 20 października 2022 roku o godz.  12:30  odbędzie się LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
 4. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
 7. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Horodnianki”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Narwi”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Turośnianki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Rudni”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 20. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:             

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 12.10.2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 12-10-2022 10:57

Data modyfikacji informacji: 13-10-2022 13:10