19.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 19 maja 2022 roku o godz. 900, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się LIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnego Powiatu Białostockiego.
 4. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2021.
 5. Informacja o sytuacji sanitarno - epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 - 2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem dla OSP w Niewodnicy Koryckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem dla OSP w Turośni Kościelnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem dla OSP w Borowskich Olkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zabłudów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna Białostocka.
 14. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

                                                          Podpisał:

                                                        Zenon Żukowski

                                                       Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Białystok,  10 maja 2022 r.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2022 12:58

Data modyfikacji informacji: 10-05-2022 14:03