23.02.2022 r.

OGŁOSZENIE


Informuję, iż w dniu 23 lutego 2022 roku (środa) o godz. 15:15, odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

2.Podjęcie uchwały sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, oznaczonej jako działka nr geod. 1069/123 o pow. 0,1125 ha, położonej w obrębie m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach, na okres przekraczający 3 lata.

4.Zamknięcie obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady


Białystok, 22 luty 2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 22-02-2022 11:23

Data modyfikacji informacji: 22-02-2022 11:23