GKNII.6840.4.2022

                  

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

     15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

                                                             

         Białystok, dnia 12 lipca 2022 r.

 GKNII.6840.4.2022

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00139779/2, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00139779/2, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

                                                                                              CZŁONEK ZARZĄDU                       WICESTAROSTA

                                                                                                 Jan Gradkowski                            Roman Czepe

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta Jan Gradkowski - Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 12-07-2022 13:27

Data modyfikacji informacji: 18-07-2022 11:21