INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego POMIGACZE, gm. Turośń Kościelna

           

 

 

 

         INFORMACJA

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

             z dnia 17 października 2022 roku

                   w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

            obrębu ewidencyjnego POMIGACZE, gm. Turośń Kościelna

 

 

 

         Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym Pomigacze, gm. Turośń Kościelna, wyłożonym do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 05 września 2022 roku do 23 września 2022 roku, stały się z dniem 15 października 2022 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

         Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: STAROSTA Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 20-10-2022 12:00

Data modyfikacji informacji: 20-10-2022 12:02