GKNII.6840.8.2021 sprostowanie informacji o wyniku przetargu

                 ZARZĄD

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO                                                       

Białystok, dnia 10 maja 2022 r.

      GKNII.6840.8.2021

 

            Nawiązując do opublikowanej w dniu 30 marca 2022 r. informacji o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/72 o pow. 0,2071 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00107503/4, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu komisja przetargowa wyłoniła jako nabywcę Emila i Monikę małżonków Wasilewskich, a nie jak błędnie wskazano Emila i Emilię małżonków Wasilewskich.

                                                                                             

                                                                                              CZŁONEK ZARZĄDU                        WICESTAROSTA

                                                                                                 Jan Gradkowski                              Roman Czepe

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski WICESTAROSTA Roman Czepe

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2022 13:47

Data modyfikacji informacji: 10-05-2022 13:49