INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - działka nr 230/61 obręb Łapy II, gm. Łapy

                                                                                                      Białystok, dnia 17 maja 2022 r.

      GKNII.6845.23.2022

 

INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wyłonienie najemcy powierzchni użytkowej 4 m2 zlokalizowanej na parterze budynku zajmowanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Filia w Łapach, przy ul. Sikorskiego 19, posadowionego na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Białostockiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 230/61 o pow. 0,8329 ha, położonej w obrębie Łapy II, gm. Łapy, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00114067/7, w części 32/1000, która nie jest oddana w trwały zarząd

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 10 maja 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy powierzchni użytkowej 4 m2 zlokalizowanej na parterze budynku zajmowanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Filia w Łapach, przy ul. Sikorskiego 19, posadowionego na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Białostockiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 230/61 o pow. 0,8329 ha, położonej w obrębie Łapy II, gm. Łapy, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00114067/7, w części 32/1000, która nie jest oddana w trwały zarząd.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

                                                                              

                                                                                                                           CZŁONEK ZARZĄDU          CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                                                            Sebastian Ptaszyński           Jan Gradkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Sebastian Ptaszyński CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 17-05-2022 11:17

Data modyfikacji informacji: 17-05-2022 11:19