GKNII.6840.8.2021

                                                                                                 Białystok, dnia 18 stycznia 2022 r.

      GKNII.6840.8.2021

 

 

INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/72 o pow. 0,2071 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00107503/4, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/72 o pow. 0,2071 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 331.360,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) plus podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

                                                                               CZŁONEK ZARZĄDU                        CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                Jan Gradkowski                         Zdzisław Łukaszewicz

                                                                              

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski CZŁONEK ZARZĄDU Zdzisław Łukaszewicz

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 24-01-2022 15:41

Data modyfikacji informacji: 24-01-2022 15:42