INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20

                                                                                                 Białystok, dnia 15 grudnia 2022 r.

      GKNII.6840.4.2022

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00139779/2, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00139779/2, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 104.090,00 zł (słownie: sto cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

                                                                                             

                                                                        CZŁONEK ZARZĄDU              CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                            Jan Gradkowski                   Henryk Suchocki

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski CZŁONEK ZARZĄDU Henryk Suchocki

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 16-12-2022 11:07

Data modyfikacji informacji: 16-12-2022 11:08