INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20

                                                                                                 Białystok, dnia 30 sierpnia 2022 r.

      GKNII.6840.4.2022

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00139779/2, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabłudowie przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00139779/2, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

                                                                                             

 

                                                                                                CZŁONEK ZARZĄDU             CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                               Sebastian Ptaszyński           Zdzisław Łukaszewicz

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Sebastian Ptaszyński CZŁONEK ZARZĄDU Zdzisław Łukaszewicz

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-08-2022

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2022 08:20

Data modyfikacji informacji: 02-09-2022 08:22