Monitoring wizyjny dróg powiatowych

Klauzula informacyjna o monitoringu


1. Administratorem systemu monitoringu jest:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul Borsucza 2, 15-569 Białystok,
tel.: 85 740 39 51, e- mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2. Współadministratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Zaścianki
ul. Szosa Baranowicka 3, 15-522 Białystok, tel. Nr 85 740 22 17,
e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku możliwy jest pod numerem tel. Nr 85 740 39 97 lub adresem
e-mail : m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

4. Dane przetwarzane wskutek stosowania monitoringu wizyjnego są na drogach powiatowych w miejscowościach: Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Pomigacze, Turośń Kościelna.

5. Monitoring stosowany jest celu ochrona dróg powiatowych przed niszczeniem przez ruch pojazdów ciężarowych.

6. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa:
- art. 6  ust 1 pkt e RODO,
- art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 20 pkt 12 ustawy  z dnia  21 marca 1985r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 317 z późn. zm.), w związku z
- art. 4b z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.)

7. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia nagrania.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.         Administrator Danych                                    Współadministrator Danych
  Starosta Powiatu Białostockiego                       Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
                                                                                   w BiałymstokuMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-08-2018

Data udostępnienia w BIP: 29-08-2018 12:30

Data modyfikacji informacji: 29-08-2018 12:30