Ustanowionego w Roku 2006

Skorowidz aktów prawa miejscowego

ustanowionego przez Powiat Białostocki w roku 2006

 

 

Lp

Uchwała Rady

Powiatu Białostockiego Nr

z dnia

 

w sprawie

1

XXX/316/2006

26 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

 2

XXXVIII/335/2006

30 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

3

XXXVIII/339/2006

30 marca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych  

4

XL/360/2006

25 maja 2006 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

5

XL /347/ 2006

 

25 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania

i przekazywania stypendiów.

6

XL /348/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

7

XL /349/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

8

XL /350/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Białymstoku

9

XL /351/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

10

XL /352/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem

11

XL /353/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu

12

XL /354/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy

13

XL /355/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach

14

XL /356/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach

15

XL /357/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

16

XL /358/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

17

XL /360/ 2006

25 maja 2006 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi lub jego jednostkom  organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

18

XLI /374 / 2006

29 czerwiec 2006

W sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 ZPORR 0 Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne

19

XLI/377/06

29 czerwiec 2006

W sprawie  pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1486B – Stanisławowo – droga nr 1485 B

20

XLIII/391/2006

24 sierpień 2006

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

21

XLIII/392/2006

24 sierpień 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.  

22

XLIII/395/2006

24 sierpień 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych  

23

XLV/408/2006

26 października 2006

Uchwałą Rady Powiatu zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego

23

XLV/412/2006

26 października 2006

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego.

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wydział Organizacyjny

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 04-02-2010 11:58

Data modyfikacji informacji: 04-02-2010 11:58