Ustanowionego w Roku 2007

Skorowidz aktów prawa miejscowego

ustanowionego przez Powiat Białostocki w roku 2007

 

 

 

Lp.

Uchwała Rady

Powiatu Białostockiego Nr

 

z dnia

 

w sprawie

1

IV/35/2007

1 marca 2007r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki..

2

IV/36/2007

1 marca 2007

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

3

IV/37/2007

1 marca 2007

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki

4

IV/40/2007

1 marca 2007

W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Białostockiego

5

XI/94/07

27 września 2007

W sprawie nadania kategorii powiatowej ulicy Sokołowskiej w Łapach

6

XI/93/07

27 września 2007

W sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2344 B ulicy Pięknej w Łapach oraz nr 2344 B ulicy Bociańskiej w Łapch

7

XI/90/07

27 września 2007

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze  Powiatu Białostockiego

8

XII/100/07

25 października  2007

W sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego

9

XIII/111/07

29 listopada 2007

W sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego

10

XIV/129/07

20 grudnia 2007

W sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu

11

XIV/130/07

20 grudnia 2007

W sprawie zmiany statutu w Domu Dziecka w Krasnem

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wydział Organizacyjny

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 04-02-2010 12:01

Data modyfikacji informacji: 04-02-2010 12:01