Ustanowionego w Roku 2010

Skorowidz aktów prawa miejscowego

ustanowionego przez Powiat Białostocki w roku 2010

Lp.
Uchwała Rady
Powiatu Białostockiego Nr
z dnia
w sprawie
1
XLII/392/10
25.02.2010
2XLIV/411/1022.04.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

3XLVII/431/1030.06.2010w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
4XLVII/428/1030.06.2010zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej
5XLVII/427/1030.06.2010zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
6XLVII/429/1030.06.2010w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym
7XLVII/434/1030.06.2010w sprawie zmiany w podziale Powiatu na okręgi wyborcze
8 LI/466/1028.10.2010w sprawie ustalenia ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego
9II/10/1023.12.2010w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu
10II/8/1023.12.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i -placówkach opiekuńczych i wychowawczych

 

 

 

 

 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 16-03-2010 08:17

Data modyfikacji informacji: 10-01-2011 09:10