Ustanowionego w Roku 2008

Skorowidz aktów prawa miejscowego

ustanowionego przez Powiat Białostocki w roku 2008

  

 

lp

Uchwała Rady

Powiatu Białostockiego Nr

 

z dnia

 

w sprawie

1

XV/137/08

14 luty 2008

W sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki

2

XV/138/08

14 luty 2008

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki

3

XV/139/08

14 luty 2008

W sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań  Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy

4

XVI/160/08

27 marca 2008

W sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2299B  droga do Machnacza (działki o nr geodezyjnych : 347,350,432,101/2,422/5,443/4,447/3,449/2, m. Carna Białostocka)

5

XVI/162/08

27 marca 2008

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki

6

XXIII/231/08

31.10.2008

W sprawie statutu DPS  „Jawor” w Jałówce

7

XXIII/232/08

30.10.2008

W sprawie statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wydział Organizacyjny

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 04-02-2010 12:05

Data modyfikacji informacji: 04-02-2010 12:05