Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podania  i  wnioski  od  Interesantów  w  sprawach,  których  załatwienie  należy  do  kompetencji  Starosty  lub  organów  kolegialnych  Powiatu, przyjmowane  są:

bezpośrednio  w  Kancelarii  Starostwa przy ul. Borsuczej 2 ( Biuro Obsługi Interesantów ) – pokój  nr  2  na  parterze  budynku, lub  w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości przy ul. Branickiego 13,

- za  pośrednictwem  poczty,

- elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-PUAP lub Cyfrowy Urząd na Wrotach Podlasia

 

Pracownicy  Kancelarii  kierują  Interesantów  do  właściwych  dla  załatwienia poszczególnych  spraw  wydziałów  i  stanowisk  pracy, informując  o  ich  lokalizacji  w  budynku.

Sprawy załatwiane są zgodnie z kolejnością wpływu.

 

Urzędnicy  na  wszystkich  stanowiskach  pracy  – każdy  w  zakresie  prowadzonych  przez  siebie  spraw -  udzielają  szczegółowych  informacji  dotyczących  sposobu  i  trybu  rozpatrywania  danej  sprawy, obowiązujących  przy  jej  załatwianiu  wymogach  prawa  oraz  o  wymaganych  dokumentach , przekazują  obowiązujące  w  danej  sprawie   formularze  i  udzielają  niezbędnej  pomocy  w  ich  wypełnianiu. 

 

Interesanci  przyjmowani   w  dniach  i  godzinach  pracy  Starostwa, tj :

- w  poniedziałki  od  800  do  1600

- w  pozostałe  dni  tygodnia   od  730   do  1530

W Wydziale Komunikacji w sprawach rejestracji pojazdów i składania wniosków dotyczących praw jazdy Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 800 - 1545, od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1515.

W  soboty  Starostwo   jest  nieczynne.

 

 

Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez  RADĘ  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  oraz  ZARZĄD POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  udostępnia  się  zainteresowanym  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego ,  w  pokoju  nr  6,  w  godzinach  urzędowania.

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2005 14:39

Data modyfikacji informacji: 01-07-2021 12:22