Zespoły

 

ZESPÓŁ  RADCÓW  PRAWNYCH

 

hanna  Nikitiuk

Magdalena Zinówko- Siłkowska

Piętro I, pokój 101, tel. 85 740 39 70

 

Do zadań ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH należy  obsługa  prawna  Starostwa, w szczególności :

1.       Sporządzanie opinii prawnych.

2.       Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, w tym uchwał, porozumień, zarządzeń, decyzji.

3.       Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatu w postępowaniu sądowym.

4.       Informowanie Naczelników wydziałów o ukazaniu się aktów prawnych oraz zapewnienie Starostwu właściwej informacji prawnej.

 

 

ZESPÓŁ  OCHRONY  INFORMACJI  NIEJAWNYCH – „ PION  OCHRONY”

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Kierownik  kancelarii  tajnej

 

Do zadań „PIONU OCHRONY” należy w szczególności:

1.       Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

2.       Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

3.       Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

4.       Opracowywanie i bieżąca aktualizacjaplanu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji.

5.       Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.

6.       Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.

7.       Wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – zawiadamiając kierownika jednostki organizacyjnej i właściwą służbę ochrony państwa.

8.       Dokonywanie przeglądu stanowisk oraz sporządzanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych.

9.       Współpraca z właściwą delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 01-07-2021 12:18