URP Nr X/85/2011

UCHWAŁA Nr X/85/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 września 2011 roku
 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
 
                Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) - w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Turośń Kościelna - Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
Odcinek drogi powiatowej Nr 1545 B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1543B do skrzyżowania z drogą gminną 106687B (ul. Łąkowa w Niewodnicy Kościelnej) pozbawia się kategorii drogi powiatowej, gdyż nie przebiega on w ciągu dróg, stanowiących połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 09:30

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 09:30