URP Nr X/84/2011

Uchwała Nr X/84/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 15 września 2011 roku
 
w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej
 
                Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Michałowa - Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
 
§1
Drogi: nr 1445B droga 686- stacja kolejowa Żednia i nr 1633B Hoźna- Potoka pozbawia się kategorii drogi powiatowej, gdyż nie znajdują się one w ciągu dróg powiatowych stanowiących połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
         
                                                                                         §2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 09:27

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 09:27