Uchwały podjęte na Sesji Nr XIII

Sesja XIII z dnia 29 listopada 2007 r.
Uchwała Nr XIII/110/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/111/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/112/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/113/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/114/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok 
Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Uchwała Nr XIII/116/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr XIII/117/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.
Uchwała Nr XIII /118/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Uchwała Nr XIII /119/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Upowszechniania Kultury w Powiecie Białostockim na lata 2008-2013”
Uchwała Nr XIII /120/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Kultury Fizycznej i Sportu w Powiecie Białostockim na lata 2008-2013”
Uchwała Nr XIII /121/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII /122/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/123/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr XIII/124/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-12-2007

Data udostępnienia w BIP: 03-12-2007 12:20

Data modyfikacji informacji: 03-12-2007 12:20