Uchwały podjęte na sesji Nr IV

Sesja Nr IV z dnia 1 marca 2007 r.

 

Uchwała Nr IV/30/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego budowy obwodnicy Wasilkowa

 

Uchwała Nr IV/31/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Uchwała Nr IV/32/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 roku

Uchwała Nr IV/33/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok

 

Uchwała Nr IV/34/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2007 rok

 

Uchwała Nr IV/35/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki

 

Uchwała Nr IV/36/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

 

Uchwała Nr IV/37/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki

Uchwała Nr IV/38/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej

Uchwała Nr IV/39/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007”

 

Uchwała Nr IV/40/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Białostockiego

 

Uchwała Nr IV/41/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Uchwała Nr IV/42/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia

 

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data udostępnienia w BIP: 08-03-2007 08:39

Data modyfikacji informacji: 08-03-2007 08:49