8 - Wykonywanie operatów szacunkowych GKN.272.9.2024

                                                                                                                        Białystok 09.04.2024r.

 

GKN.272.9.2024

 Zaproszenie do złożenia oferty na:

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości  będących w wieczystym użytkowaniu na rzecz ich użytkowników wieczystych – art. 198g  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

  1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

  1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

  1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

1). Wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości  będących w wieczystym użytkowaniu na rzecz ich użytkowników wieczystych,  w trybie przepisów  art. 198g  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, dla wymienionych poniżej działek:

Obręb Michałowo:

działka nr 343/8 o pow. 0,3884 ha – BI1B/00002661/3;

działka nr 343/9 o pow. 1,3063 ha – BI1B/00002661/3;

 

Obręb Łapy II:

działka  nr 1035/4 o pow. ,3890 ha – BI1B/00078180/0;

działka  nr 372/67 o pow. 0,2273 ha – BI1B/00219166/7;

działka  nr 515/14 o pow. 0,7514 ha – BI1B/00173270/4;

działka  nr 1032/12 o pow. 0,6134 ha – BI1B/00019235/0;

działka  nr 1032/21 o pow. 0,5555 ha – BI1B/00019235/0;

działka  nr 1032/22 o pow. 0,6560 ha – BI1B/00019235/0;

Obręb Łapy Dębowina gm. Łapy:

działka  nr 1/1 o pow. 0,8179 ha – BI1B00050683/4;

działka  nr 1/12 o pow. 0,3232 ha – BI1B/00210208/1;

działka  nr 1/55 o pow. 1,1962 ha – BI1B/00285426/1;

działka  nr 1/41 o pow. 4,6277 ha – BI1B/00269711/8;

działka  nr 1/24 o pow. 0,0490 ha – BI1B/00292666/7;

działka  nr 1/30o pow. 0,0253 ha – BI1B/00292666/7;

Obręb Łapy Szołajdy gm. Łapy:

działka  nr 14/13 o pow. 4,4082 ha – BI1B00269711/8;

działka  nr 14/20 o pow. 0,2343 ha – BI1B/00292666/7;

Obręb Łapy Łynki  gm. Łapy:

działka  nr 102/9 o pow. 0,0200 ha – BI1B/00292666/7;

 

Obręb Czarna Białostocka:

działka  nr 182/1 o pow. 0,5346 ha – BI1B/00056595/2;

działka  nr 1562 o pow. 0,8861 ha – BI1B/00056595/2;

działka  nr 1581/5 o pow. 0,6785 ha – BI1B/00076301/1;

działka  nr 1581/7 o pow. 2,8518 ha – BI1B/00076301/1;

Obręb Doktorce gm. Suraż:

działka  nr 354 o pow. 1,28 ha – BI1B/00122268/5;

działka  nr 355 o pow. 0,65 ha – BI1B/00122268/5;

 

2). Wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości  będących w wieczystym użytkowaniu na rzecz ich użytkowników wieczystych,  w trybie przepisów  art. 32  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, dla wymienionych poniżej działek:

Obręb Łapy II:

działka nr 1032/17 o pow. 0,0516 ha – BI1B/00279230/5 ;

działka nr 1032/15 o pow. 0,0184 ha – BI1B/00272853/9 ;

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Andrzej Wiśniewski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-04-2024

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2024 11:13

Data modyfikacji informacji: 12-04-2024 13:14