Ogłoszenie o wyborze oferty

                                                                                                                                                                 Białystok, 2024.04.10

GKN.272.8.2024

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych (wartość rynkową) wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez  jednostkę pn. Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy z siedz. w Białymstoku, 15-459 Białystok ul. Częstochowska 16 lok.  U1, została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy

15-459 Białystok ul. Częstochowska 16 lok.  U1;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 2

Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o

15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,00 pkt

 

 

 

                                                                                                                                                    Podpisał:

                                                                                                                                                      STAROSTA

                                                                                                                                             Jan Bolesław Perkowski

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Andrzej Wiśniewski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-04-2024

Data udostępnienia w BIP: 11-04-2024 15:08

Data modyfikacji informacji: 11-04-2024 15:11