Ogłoszenie o wyborze oferty

                                                                                                                                             Białystok, 2024.04.10

 

 

GKN.272.4.2024

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku   Prawo zamówień publicznych,  obejmujące wykonanie operatów szacunkowych  nieruchomości ( ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy Czarna Białostocka, obr. Machnacz  (łącznie 45 działek, termin realizacji 28 czerwca 2024), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę p.n Wasilewscy spółka z o.o. z siedz.   w    Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 55A, lok. 89, 15-002 Białystok  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

 Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

  1. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,10 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,10 pkt

 

Oferta nr 2

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                             

  1. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,63 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,63 pkt

 

Oferta nr 3

Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o

 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt;

 

Oferta nr 4

Wycena Nieruchomości Stasiak i Stopczyńska s.c.

62-322 Orzechowo ul. Jabłoniowa 33b;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,82 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,82 pkt;

 

 

 

Oferta nr 5

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji Zbigniew Zaleski

10-691 Olsztyn ul. Kanta 22C/27;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,39 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 5,39 pkt;

 

Oferta nr 6

RIW – NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o.

10-546 Olsztyn ul. Kajki 7/6

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 2,44 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 4,44 pkt;

 

 Podpisał:

        STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Andrzej Wiśniewski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-04-2024

Data udostępnienia w BIP: 11-04-2024 14:34

Data modyfikacji informacji: 11-04-2024 14:34