Ogłoszenie o wyborze oferty

                                                                                                                                                                            Białystok, 2024.04.10

 

GKN.272.7.2024

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy Turośń Kościelna, obr. Barszczówka oraz z gminy Dobrzyniewo Duże obr. Fasty, Nowe Aleksandrowo i z gm. Michałowo obr. Sokole (łącznie 18 działek, termin realizacji 12 czerwca 2024), które przejęte zostały  pod drogi   w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę p.n Wasilewscy spółka z o.o. z siedz.   w    Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 55A, lok. 89, 15-002 Białystok  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

 Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

  1. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,49 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,49 pkt

 

Oferta nr 2

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                             

  1. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,75 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,75 pkt

 

Oferta nr 3

Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o

 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt;

 

Oferta nr 4

Katarzyna Konopka-Dudulska

Wycena Nieruchomości

19-213 Radziłów  zam. Konopki-Awissa 12;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,16 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 5,16 pkt

Podpisał:

STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Andrzej Wiśniewski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-04-2024

Data udostępnienia w BIP: 11-04-2024 15:01

Data modyfikacji informacji: 11-04-2024 15:06