Ogłoszenie o wyborze oferty

 

                                                                                                Białystok, 2024.04.10

 

 

GKN.272.3.2024

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy Czarna Białostocka, obr. Karczmisko  (łącznie 46 działek, termin realizacji 28 czerwca 2024), które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez jednostkę p.n Wasilewscy spółka z o.o. z siedz. w  Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 55A, lok. 89, 15-002 Białystok  została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

 Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

  1. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,38 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,38 pkt

 

Oferta nr 2

Bogdan Ratasiewicz Rzeczoznawca Majątkowy                                             

  1. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459  Białystok;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,89 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,89 pkt

 

Oferta nr 3

Wasilewscy Nieruchomości spółka z o.o

 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 55A lok. 89;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt;

 

Oferta nr 4

Wycena Nieruchomości Stasiak i Stopczyńska s.c.

62-322 Orzechowo ul. Jabłoniowa 33b;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,83 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,83 pkt;

 

 

 

Oferta nr 5

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji Zbigniew Zaleski

10-691 Olsztyn ul. Kanta 22C/27;

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,55 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 5,55 pkt;

 

Oferta nr 6

RIW – NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o.

10-546 Olsztyn ul. Kajki 7/6

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 2,44 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 4,44 pkt;

 

                                                                       

 Podpisał:

        STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Andrzej Wiśniewski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-04-2024

Data udostępnienia w BIP: 11-04-2024 14:21

Data modyfikacji informacji: 11-04-2024 14:21