Protokół Nr 154 z dnia 20 września 2001 roku

Or.V.0062-154 / 2001                                                   

PROTOKÓŁ Nr 154/2001
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 20 września 2001 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /. Obradom przewodniczył Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz –Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Podpisanie odpowiedzi na pismo Zarządu Miejskiego w Choroszczy w sprawie potwierdzenia dofinansowania oraz podpisu oświadczenia o partnerstwie dot. wniosku o modernizację drogi powiatowej Choroszcz – Dzikie, w ramach programu PHARE ESC 2000.

2.Udzielenie odpowiedzi na wniosek dr Bartczaka w sprawie wydania promesy na wydzierżawienie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Zabłudowie w związku z tworzeniem N ZOZ.

3.Sprawy różne.

Ad. 1
Przewodniczący Zarządu - Pan Wiesław Pusz zaproponował zebranym projekt odpowiedzi na pismo Zarządu Miejskiego w Choroszczy / zał. nr 2 /.

Wobec tego, iż Rada Powiatu Białostockiego na XXXII Sesji w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała w budżecie powiatu na 2002 rok przeznaczenie kwoty w wysokości 175.000 zł na dofinansowanie zadaniawnioskowanego przez Zarząd Miejski w Choroszczy, Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść odpowiedzi i upoważnił do jej podpisania Przewodniczącego Zarządu – Pana Wiesława Pusza / zał. nr 3 /.

Ad. 2
Pani Celina Grażyna Wojciechowska poinformowała zebranych, iż uczestniczyła w Sesji Rady Miasta i Gminy w Zabłudowie, w dniu 18 września br., poświęconej m. in. opiece zdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów.

Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, zabudowanej, Przychodnią Rejonową w Zabłudowie oraz upoważniającą Zarząd Miasta i Gminy w Zabłudowie do negocjacji z

Zarządem Powiatu w sprawie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w gminie. Efektem tych ustaleń był wniosek dr Bartczaka z prośbą o wydanie przez Zarząd Powiatu promesy na wydzierżawienie pomieszczeń w ww. Przychodni / zał. nr 4 /. Promesa jest niezbędna do podjęcia czynności związanych z utworzeniem N ZOZ.

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, zaakceptował treść pisma, udzielającego promesy i upoważnił do jego podpisania Przewodniczącego Zarządu – Pana Wiesława Pusza / zał. nr 5 /.

Ad. 3
Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono o godz.    .


Protokołowała:
Bogumiła Malinowska


Podpisali:
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu
Ewa Słojewska – Zaręba  – Członek Zarządu
Stanisław Łapiński – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu Ewa Słojewska – Zaręba – Członek Zarządu Stanisław Łapiński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-09-2001

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2019 13:35

Data modyfikacji informacji: 29-01-2019 13:35