Uchwały podjęte na Sesji Nr XV

 
 
Sesja Nr XV z dnia 14 lutego 2008 r.
UCHWAŁA Nr XV/135/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XV/136/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy ramowej na lata 2008 -2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „POdejmij KLuczową decyzję” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL.
UCHWAŁA Nr XV/137/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
UCHWAŁA Nr XV/138/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
UCHWAŁA Nr XV/139/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
UCHWAŁA Nr XV/140/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/141/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
UCHWAŁA Nr XV/142/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
UCHWAŁA Nr XV/143/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
UCHWAŁA Nr XV/144/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
UCHWAŁA Nr XV/145/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/146/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/147/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/148/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/149/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/150/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/151/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/152/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/153/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/154/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/155/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/156/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/157/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/158/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-02-2008

Data udostępnienia w BIP: 27-02-2008 08:28

Data modyfikacji informacji: 27-02-2008 10:46