Uchwały podjęte na sesji Nr XXVI

 

 Sesja  Nr  XXVI  z  dnia  24  marca  2005 r.

Uchwała Nr XXVI/207/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.

Uchwała Nr XXVI/208/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2004.

Uchwała Nr XXVI/209/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005.

Uchwała Nr XXVI/210/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XXVI/211/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXVI/212/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXVI/213/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Michałowie.

Uchwała Nr XXVI/214/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVI/215/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 07-04-2005 12:39

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 11:54