Uchwała Nr XXVII/224/2005

 

 

Uchwała Nr XXVII/ 224/ 2005

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 

 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Emila Małachowskiego w Katowicach

 

 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Emila Małachowskiego w Katowicach.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Celina Grażyna Wojciechowska

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2005 11:39

Data modyfikacji informacji: 05-05-2005 11:27