Uchwały podjęte na sesji Nr XXVII

 

Sesja  Nr  XXVII  z  dnia  28  kwietnia  2005 r.

Uchwała Nr XXVII/217/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXVII/218/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Szkołę Policealną w Łapach.

Uchwała Nr XXVII/219/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie  przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XXVII/220/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie w Szkołę Policealną w Michałowie.

Uchwała Nr XXVII/221/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu w Szkołę Policealną w Supraślu.

Uchwała Nr XXVII/222/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/143/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego zmienionego uchwałą Nr XXIV/195/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXVII/223/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXVII/224/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Emila Małachowskiego w Katowicach.

Uchwała Nr XXVII/225/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr XXVII/226/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr XXVII/227/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVII/228/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru banku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXVII/229/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę Nr II/10/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Bogumiła Malinowska

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2005 10:39

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 11:58