Uchwała Nr XXVII/222/2005

 

Uchwała Nr XXVII/ 222 / 2005

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/143/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2004 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego zmienionego Uchwałą Nr XXIV/195/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego

 

 

            Na podstawie § 17 Statutu Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego z 17 grudnia 2001 r w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 67, poz.1969) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rozdział V Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/195/2005  Rady Powiatu Białostockiego z  20 stycznia 2005 r r w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Załącznik Nr 2 do  Uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały    otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Borodziuk, Celina Grażyna Wojciechowska

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2005 11:13

Data modyfikacji informacji: 05-05-2005 11:12