Uchwała Nr XXXV/299/2005

UCHWAŁA Nr XXXV  /     299     /  2005

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego

 

 

                Na podstawie § 17 Statutu Powiatu Białostockiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XXXV  / 199  /  2001  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 67, poz. 1969), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Plan finansowania zadań w latach 2004-2006 stanowiący załącznik tabelaryczny Rozdziału V Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego przyjętego Uchwałą Nr XXVII/222/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Marek Jędrzejewski

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-12-2005

Data udostępnienia w BIP: 29-12-2005 09:13

Data modyfikacji informacji: 29-12-2005 09:04