Uchwały podjęte na sesji Nr XXXV

 

Sesja  Nr  XXXV  z  dnia  15  grudnia  2005 r.

Uchwała Nr XXXV/296/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/297/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/15/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/298/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXXV/299/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/300/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XXXV/301/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr XXXV/302/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwała Nr XXXV/303/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie gospodarowania funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXV/304/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXV/305/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Uchwała Nr XXXV/306/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

Uchwały od Nr XXXV/307/2005 do Nr XXXV/312/2005 RPB dotyczą zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Stałych - odpowiednio :

  • Budżetu i Finasów oraz Rozwoju i Prpmocji Powiatu ( XXXV/307/2006 );
  • Rolnictwa i Środowiska ( XXXV/308/2006 );
  • Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny ( XXXV/309/2006 );
  • Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki ( XXXV/310/2006 );
  • Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy ( XXXV/311/2006 );
  • Infrastruktury Technicznej ( XXXV/312/2006 ).

Uchwała Nr XXXV/313/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 29-12-2005 08:00

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 13:58