Rok 2005

 

Stanowiska i wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego – rok 2005

 

Uchwała Nr XXVII/224/2005 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 28 kwietnia  2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Emila Małachowskiego w Katowicach

 

Uchwała Nr XXX/236/2005 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 30 czerwca   2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

Uchwała Nr XXXII/273/2005 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 22 września  2005 r. w sprawie opinii do zmiany projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

Uchwała Nr XXXIV/290/2005 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania “Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008”.

 

Uchwała Nr XXXIV/295/2005 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Apelu Rady Powiatu Białostockiego (dotyczącego lokalizacji drogi pomiędzy ul. Borsuczą i ul. Wiewiórczą, wynikającej z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic:Mickiewicza, Wiewiórczej i MySliwskiej).

 

Uchwała Nr XXXV/313/2005 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego (dotyczącego budowy dróg ekspresowych na obszarze Powiatu Białostockiego).

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Bogumiła Malinowska

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 24-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-11-2006 14:44