Rok 2004

WYKAZ  INTERPELACJI  I  ZAPYTAŃ  ZŁOŻONYCH  PRZEZ   RADNYCH W  2004r.

 

1.       Zenon  Żukowski               - interpelacja  z  dnia  5.02.2004  ( XIV  Sesja Rady Powiatu ) - w  kwestii przeanalizowania zasadności ograniczenia mieszkańcom dostępności do usług medycznych w soboty i możliwości powrotu do obowiązujących wcześniej zasad.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.     

 

2.       Zenon Żukowski – interpelacja z dnia 5.02.2004 ( XIV  Sesja Rady Powiatu ) - w  kwestii przeanalizowania możliwości zorganizowania repatriacji rodziny polskiej z Kazachstanu z możliwością przekazania jej mieszkania oraz zapewnienia pracy na terenie i na zasobach Starostwa.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.                        

 

3.      Józef Ryszard Sikorki – interpelacja z dnia 18.03.2004 ( XV Sesja Rady Powiatu ) - w kwestii utylizacji padłych zwierząt w Powiecie Białostockim.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.

 

4.       Józef Woroniecki – interpelacja z dnia 27.05.2004 ( XVII Sesja Rady Powiatu ) - w kwestii naprawy nawierzchni drogi powiatowej nr 3369 Złota Wieś – Wólka, uszkodzonej podczas wykonywania nawierzchni drogi nr 3367.

Treść udzielonej odpowiedzi

 

5.       Józef Woroniecki – interpelacja z dnia 27.05.2004 (  XVII Sesja Rady Powiatu ) - w  kwestii  nieaktualności map dróg powiatowych i brak oznaczeń granic Powiatu Białostockiego z Powiatem Sokolskim.

Treść udzielonej odpowiedzi

 

6.       Bożena  Bieta – interpelacja z dnia 27.05.2004  ( XVII Sesja Rady Powiatu ) - w  kwestii usunięcia pni po ściętych drzewach przy drodze powiatowej w Czarnej Białostockiej.

Treść udzielonej odpowiedzi                        

 

7.       Bożena  Bieta – interpelacja z dnia 27.05.2004  ( XVII Sesja Rady Powiatu ) - w kwestii konieczności wykonania ścinki 4 drzew rosnących na poboczu drogi w Czarnej Wsi Kościelnej i dotykających do linii energetycznej.

Treść udzielonej odpowiedzi

 

8.       Bożena  Bieta – interpelacja z dnia 27.05.2004 ( XVII Sesja Rady Powiatu ) – w  kwestii określenia terminu ułożenia chodnika w Czarnej Wsi Kościelnej.

Treść udzielonej odpowiedzi

 

9.       Wojciech Bukłaka, Marian Jurkin i  Andrzej Osmolski – interpelacja z dnia 3.06.2004 ( XVIII Sesja Rady Powiatu ) - w kwestii pozostawienia Zamiejscowego Biura Wydziału Komunikacji w Łapach.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.    

 

10.    Krzysztof Silwon – zapytanie z dnia 27.05.2004 ( XVII Sesja rady Powiatu ) - w kwestii przeanalizowania możliwości przekazywania radnemu protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w formie elektronicznej.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.

 

11.    Józef Woroniecki – interpelacja z dnia 24.06.2004 ( XVIII Sesja rady Powiatu ) - w kwestii naprawy nawierzchni ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej ( droga 1420B) nad remontowanym przepustem oraz o wyrównanie miejsca po pobliskim przejeździe kolejowym.

Treść udzielonej odpowiedzi

 

12.    Zenon Żukowski – interpelacja z dnia 26.08.2004 ( XIX Sesja Rady Powiatu ) - w  kwestii wyjaśnienia przyczyn zagrożenia wynikłego jako skutek zanieczyszczenia rzeki Supraśl w pobliżu ujęcia wody pitnej.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.

 

13.    Marian Jurkin – interpelacja z dnia 21.10.2004 ( XXI Sesja Rady Powiatu ) - w kwestii wycinki drzew ( topole ) z pasa drogi powiatowej – ul. Żwirki i Wigury w Łapach.

Treść udzielonej odpowiedzi

 

14.    Marian Jurkin – interpelacja z dnia 21.10.2004 ( XXI Sesja Rady Powiatu ) – w  kwestii respektowania biletów miesięcznych pasażerów PKS w autobusach różnych przewoźników na trasie przez Łapy.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.

 

15.    Zenon Żukowski – interpelacja z dnia 16.12.2004 ( XXIII Sesja Rady Powiatu ) - wW kwestii wyjaśnienia przyczyn niskich wpływów do powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004r.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.

 

16.    Józef Woroniecki – interpelacja z dnia 16.12.2004 ( XXIII Sesja Rady Powiatu ) - w kwestii wyjaśnienia przyczyn zbyt małej częstotliwości kursów PKP relacji Białystok – Czarna Białostocka w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Treść udzielonej odpowiedzi udostępnia się w siedzibie Starostwa.

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Tomasz Budnik

Data udostępnienia w BIP: 24-03-2005 13:26

Data modyfikacji informacji: 10-10-2006 14:41