Rok 2006

 

Stanowiska i wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego – rok 2006

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/340/2006 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu (dotyczącego przepisów o zwalczaniu z urzędu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i związanej z tym sytuacji rolników Podlasia).

 

Uchwała Nr XLII/390/2006 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 03 sierpnia 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego ( dotyczącego poparcia budowy obwodnicy Augustowa).

 

Uchwała Nr XLIV/405/2006 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 21 września 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego (dotyczącego zmian w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku).

 

Uchwała Nr XLV/409/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego (dotyczącego przekazania przez Powiat Białostocki prowadzenia domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej “Spokojna Przystań”  w Garbarach Samorządowi Województwa Podlaskiego).

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna szczepańska

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 07-11-2006 14:52

Data modyfikacji informacji: 07-11-2006 14:51