Stanowiska i wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego - rok 2012

Uchwała Nr XIV/123/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego równego traktowania TV „Trwam” w procesie koncesyjnym.

Uchwała Nr XV/131/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków.

Uchwała Nr XVIII/153/2012  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego niewłaściwego wyznaczenia nowych OSN- ów oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN- ach na obszarze powiatu białostockiego.

 

Uchwała Nr XXIII/189/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2012 10:36

Data modyfikacji informacji: 02-05-2014 11:56