URP Nr XIV/123/2012

 
Uchwała Nr XIV /123/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 2 lutego 2012 roku
 
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego równego traktowania TV „Trwam” w procesie koncesyjnym
 
                Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Wystosować stanowisko do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kwestii zrealizowania wniosku Fundacji Lux Veritatis i zagwarantowania telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji „TRWAM” na multipleksie cyfrowym, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Wiceprzewodniczący Rady
Walenty Sic
 
 
 
 
 
                                                             Załącznik
                                                             do Uchwały Nr XIV/123/2012
                                                             Rady Powiatu Białostockiego
                                                             z dnia 2 lutego 2012 roku
 
 
 
STANOWISKO RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
 
w sprawie przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym
 
                Rada Powiatu Białostockiego solidaryzując się ze swoimi mieszkańcami oraz wspierając głos innych samorządów apeluje o zmianę stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w trwającym procesie koncesyjnym i przyznanie Telewizji TRWAM miejsca na cyfrowym multipleksie.
Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa, tym bardziej, że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy.
Pozbawienie swobodnego dostępu do programów TV TRWAM w systemie naziemnej telewizji cyfrowej godzi w licznych odbiorców, wśród których wiele jest osób chorych, samotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym ten program niesie pociechę duchową i ulgę w cierpieniu.
Przekazując nasze stanowisko w tej sprawie, ufamy iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrealizuje wniosek Fundacji Lux Veritatis i zagwarantuje telewidzom pełną możliwość odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie.
Podpisał:
Wiceprzewodniczący Rady
Walenty Sic
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiceprzewodniczący Rady-Walenty Sic

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2012 10:31

Data modyfikacji informacji: 13-02-2012 10:31