Posiedzenie Nr 176 z dnia 6.12.2005 r.

UCHWAŁA  NR 1811 /2005

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Z DNIA 6 grudnia 2005 roku

 

w sprawie upoważnienia kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433B Królowy Most – Kołodno

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej

 

 

                Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433B Królowy Most – Kołodno

 

2. Upoważnienie obejmuje w szczególności:

a.       przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne z zastosowaniem wymaganych procedur przetargowych,

b.       nadzór nad realizacją robót drogowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

c.        sprawdzenie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych dotyczących realizowanego zadania,

d.       rozliczenie zadania i sporządzenie sprawozdań okresowych i końcowych,

e.       przygotowanie wniosków o płatność.

 

3. Realizacja wydatków dotyczących wykonania zadania określonego w ust. 1 następować będzie z rachunku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

4. Czyni się odpowiedzialnym Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zapewnienia:

a.       kompletności dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

b.       przechowywania kompletnej dokumentacji przez okres wymagany przepisami w tym zakresie.

 

5. Upoważnienie niniejsze jest ważne do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania, przez właściwy organ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Starosta Wiesław Pusz

Członek Zarządu Romuald Wiszniewski

Członek Zarządu Bogdan Zdanowicz

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Marek Jędrzejewski

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-12-2005

Data udostępnienia w BIP: 09-12-2005 15:13

Data modyfikacji informacji: 09-12-2005 15:00