Posiedzenie Nr 148 z dnia 23.05.2005r.

 

Białystok, dnia 23.05.2005

GKN.II.7002-6-5/05

 

 

 

 

DECYZJA NR 1692/2005

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

 

Na podstawie art. 104 kpa oraz art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz.2603 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego w składzie:

 

 

PRZEWODNICZĄCY:       Wiesław Pusz

CZŁONKOWIE:               Damian Raczkowski

                                   Ewa Słojewska - Zaręba

                                   Romuald Wiszniewski

                                              

 

 

postanawia:

 

 

1.       orzec, na wniosek trwałego zarządcy, o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Mostowej 13A,   oznaczonej numerem geodezyjnym 1867/2 o pow. 0.1461 ha, zabudowanej budynkiem usługowo biurowym po byłych warsztatach krawieckich, ustanowionego na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach (KW 63.667),

2.       wydanie i przekazanie nieruchomości nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

                 Decyzją Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 177/2000 z dnia 13 września 2000r.  w sprawie przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, ustanowiono trwały zarząd  nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1867/2   o pow. 0,1461 ha, położonej w Łapach przy ul. Mostowej 13A na rzecz Centrum  Kształcenia Praktycznego w Łapach.                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                 Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach nr CKP 4342/67/05 z dnia 23.05.2005 r. nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 1867/2 o pow. 0.1461 ha stała się dla trwałego zarządcy zbędna, z uwagi na przeniesienie działu krawieckiego do budynku Centrum przy ul. Sikorskiego 15  w Łapach – orzeczono jak  w sentencji.

                                                                             

                Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

 

1.       Centrum Kształcenia

Praktycznego w Łapach

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15

2.       Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Białymstoku

3.       księgowość w/m

4.       a/a 

               

 

Starosta Wiesław Pusz

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Czesław Bartoszewicz

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-05-2005

Data udostępnienia w BIP: 25-05-2005 10:26

Data modyfikacji informacji: 25-05-2005 10:19