Posiedzenie Nr 179 z dnia 22.12.2005 r.

 

Posiedzenie  Nr 179 z  dnia  22.12.2005r

Uchwała Nr 1827/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego między Domem Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach a Zespołem Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 1828/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr 1829/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr 1830/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr 1831/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 277/2001 ZPB z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach zmienionej uchwałą Nr 1437/2004 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2004 r.

Uchwała Nr 1832/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1833/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1834/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1835/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1836/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1837/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1838/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1839/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1840/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr 1841/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2005 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2006 10:26

Data modyfikacji informacji: 20-04-2006 09:58